Sponsors

We maken een verschil tussen onze sponsoren en onze partners. Onze partners steunen ons door middels van mens- en/of machinekracht, met kennis of op een andere manier in natura. Onze sponsors steunen ons financieel en maken het ons mogelijk om de Doorntuin verder uit te bouwen en in stand te houden.

Klik in het hoofdmenu voor onze partners en in submenu voor meer informatie over onze individuele sponsors.