Flyer NLdoet

130307flyernldoetOp 16 maart a.s. is het NLdoet. In de Doorntuin zal er flink geklust gaan worden. Kom je ook meehelpen?

We hebben een flyer, met alle relevante info, gemaakt die binnenkort in een flink aantal brievenbussen valt. We hebben er 750 van gemaakt. Het is teveel om dit in heel Doornakkers te doen dus we nemen de huizen die het dichtst bij de Doorntuin liggen. Lees verder

Publiciteit

TenenhaagWe doen er alles aan om zoveel mogelijk mensen bij ons project te betrekken zodat het door de hele wijk gedragen gaat worden. We proberen op verschillende manieren dit doel te bereiken. Hieronder geven we aan wat we tot en met januari 2013 aan publiciteit gedaan hebben.

Januari 2013
De Doorntuin heeft als een van de 7 organisaties de Waarderingssubsidie 2012 van de Gemeente Eindhoven in ontvangst mogen nemen. Klik hier voor meer informatie

November 2012
De Doorntuin heeft als genomineerde Icoonproject Groen Dichterbij 2013 een bedrag van 12.500 euro in ontvangst mogen nemen. Wij zijn daar natuurlijk bijzonder blij mee. Klik hier voor meer informatie hierover.

Oktober 2012
Op 16 oktober heeft Thea een korte presentatie over de Doorntuin gegeven tijdens het seminar “Social Circus”. Van 14.00u tot 15.00u was er een deelsessie “Buurtcultuurwerk” waarbij werd gesproken over buurtnatuurwerk als instrument om sociale cohesie te bevorderen.

Op 16 oktober hebben we gehoord dat de Doorntuin genomineerd is als Icoonproject Groen Dichterbij. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Officiële bekendmaking is op 9 november a.s. op de website van Groen Dichterbij. De prijsuitreiking is op zaterdag 24 november a.s. Per provincie zijn 3 projecten genomineerd waarvan er per provincie één de winnaar wordt. De winnaars komen in aanmerking voor een bedrag tot 20.000 euro.

Op 11 en 29 oktober nemen Thea en Anne-Mieke deel aan twee workshops. Deelnemers zijn voornamelijk medewerkers van de Gemeente Eindhoven en van Ballast Nedam. Tijdens de eerste workshop werd gebrainstormd over een meer duurzame invulling van de deelplannen Tongelrese Akkers. Vanwege de vertragingen in de bouw kunnen deze plannen pas op wat langere termijn ingevuld gaan worden. Reden om de huidige plannen eens onder de loep te gaan nemen en te toetsen aan nieuwe ideeën omtrent duurzaam gebruik. De tweede sessie is bedoeld om met praktische ideeën te komen voor die invulling. De groep is in tweeén gesplitst. Een groep houdt zich bezig met de tijdelijke invullling van het braakliggend terrein en de andere groep buigt zich over de toekomstige permanente invulling. Thea en Anne-Mieke zitten in de groep “tijdelijke invulling”.
Wij zijn uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek voor kandidaatstelling  Icoonproject Groen Dichterbij. Dit gesprek is op maandag 8 oktober om 11.00u in Tilburg.

September 2012
Klik hier voor het artikel over de Doorntuin op Hallo040, webmagazine van woningcorporatie Trudo

Klik hier voor onze deelname aan “Icoonproject Groen Dichterbij” en voor de website van Groen Dichterbij

Klik hier voor de flyer die op Burendag is uitgedeeld met de uitnodiging voor de eerste workshop Biodiversiteit in Doornakkers op 30 oktober 2012.

Klik hier voor het artikel over de Doorntuin in Groot Eindhoven

Mei 2012
Klik hier voor de flyer met informatie over de opening
Presentatie van Thea over de voortgang tijdens Doornakkers Praat op 22 mei 2012

Maart 2012
Presentatie van Thea over de voortgang van het plan (en de eerste grote werkdag op 17 maart) tijdens Doornakkers Praat op 26 maart 2012

Artikel in het Eindhovens Dagblad van 19 maart 2012 over onze eerste grote gezamenlijke werkdag.
Lotty, Roel en Inge hebben een flyer gemaakt die ze begin maart 2012 in ongeveer 600 brievenbussen gestopt hebben.

Februari 2012
Roel heeft in de aanloopfase van het project een promostukje geschreven dat via e-mail naar verschillende mensen is gestuurd.

Januari 2012
Presentatie van Thea van de eerste opzet van het plan tijdens Doornakkers Praat op 31 januari 2012

November 2011
Thea heeft dit briefje in ongeveer 50 brievenbussen van woningen rondom de oude tennisbanen gestopt.