Eigen groenten telen is goed voor kinderen

portret-seidell

Bekijk een korte video van Jaap Seidell hieronder

Jaap Seidell is hoogleraar Voeding & Gezondheid en directeur van de afdeling gezondheidsweten-schappen aan de Vrije Universiteit en het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Wij hebben geen bioboer in de buurt maar we gaan binnenkort wel kennis opdoen bij tuincentrum Soontiëns zodat we zelf ons deel stadsmoestuin beter vorm kunnen geven. Ons doel is om meer kinderen bij de Doorntuin te gaan betrekken. Hieronder kun je lezen waarom dat zo belangrijk is.

Hij zegt het volgende (klik hier voor het hele interview): “Dat bewoners van achterstandswijken ongezond eten is deels een kwestie van geld. Maar het komt ook door gebrek aan kennis en ervaring”, zegt Seidell. “Dat bedoel ik heel letterlijk. Uit onderzoek blijkt dat veel basisschoolkinderen een tomaat niet herkennen. Die hebben ze nog nooit gezien. Ze weten ook niet waar de melk vandaan komt of hoe een aardappel groeit. Juist de biologische sector zou iets aan die kennisachterstand kunnen doen. Zo zouden bioboeren zich kunnen verbinden met achterstandswijken, om samen met bewoners projecten op te zetten voor stadslandbouw. Daarmee brengen ze de bewoners – oud en jong in aanraking met natuur en gezond voedsel.

Als je mensen op die manier helpt bij het verbouwen van gezonde voeding, kunnen ze dat op den duur zelf. En nog belangrijker: zo ontwikkelen ze meer kennis en een steviger bewustzijn rond voedsel. Dat zal er ook toe leiden dat ze andere keuzes gaan maken in de winkel. Júist biologische boeren zijn uitermate goed toegerust om aan dat bewustzijn te werken en mensen te begeleiden bij stadslandbouwprojecten”, zegt Seidell. “ Zij weten als geen ander hoe je op een relatief klein stuk grond met eenvoudige middelen gewassen kunt verbouwen”.

Groen doet goed

IVNDe Doorntuin was vertegenwoordigd bij de bijeenkomst Groen doet Goed, georganiseerd door het IVN. Het was een boeiende dag met interessante sprekers waardoor wij nog meer gemotiveerd zijn om de Doorntuin verder te ontwikkelen.

Aan bod kwam ondermeer de relatie tussen groen en gezondheid en het factsheet dat door IVN ontwikkeld is. Verder is er onderzoek gedaan door KPMG naar de effecten van groen op de gezondheid van mensen. Het rapport ‘Groen, gezond en productief’ Lees verder

Doorntuin en Tweede Kamer

PvdDieren logoDe Doorntuin was vandaag vertegenwoordigd op de publieke tribune van de Suze Groenewegzaal in het Tweede Kamergebouw. De bijeenkomst was georganiseerd door de Partij van de Dieren. Een groene omgeving, speelnatuur, gezondheid en welzijn zijn belangrijke onderwerpen waar de Doorntuin zich op richt. Daarom leek het ons goed om hier ons licht eens op te steken. Lees verder