Biodiversiteitsmeter verplaatst

IMG_2394De Biodiversiteitsmeter is verplaatst van de oude Doorntuin naar de nieuwe. De Buurtbedrijven hebben dat gedaan d.m.v. een opdracht van de Gemeente. Vorig jaar is de Biodiversiteitsmeter tijdens Burendag onthuld.

De Doorntuin levert met alle soorten van genoegen een bijdrage om de biodiversiteit in Doornakkers te bevorderen.

Biodiversiteitsmeter

2012-09-22 Meter 2012-09-22 Onthulling meterTijdens Burendag 2012 is het project Biodiversiteitsmeter van start gegaan. De biodiversiteitsmeter is bij de Doorntuin geplaatst.

Door middel van de Biodiversiteitsmeter wordt de stand van o.a. vogels, insecten en vlinders en zoogdieren zichtbaar gemaakt. In Doornakkers was bij de telling van 2011 de diversiteit niet erg groot. In de komende tijd gaan we er hard aan werken om hier verandering in te brengen.

Op 30 oktober 2012 was de eerste bijeenkomst waarna het nieuwe initiatief verder vorm heeft gekregen.

Klik hier voor de flyer die op Burendag is uitgedeeld met de uitnodiging voor 30 oktober.